• SVC’08 Vrijwilligersbijdrage (“statiegeld”) 2024-2025

  SVC’08 Vrijwilligersbijdrage (“statiegeld”) 2024-2025
  Voor spelende leden van SVC’08 bestaat de verplichting, opgenomen in het Huishoudelijk
  Reglement en het aanmeldingsformulier tot lid van SVC’08, tot het uitvoeren van
  vrijwilligerstaken.
  Sinds het voorjaar van 2023 is hiervoor het “inzetrooster” beschikbaar waarin leden en ouders
  van jeugdleden zich aan kunnen melden voor het uitvoeren van een keuken- en kantinedienst op
  zaterdagen en trainingsavonden. Omdat er toch een aantal leden of ouders van leden is die zich
  gedurende het afgelopen seizoen niet hebben gemeld voor één of twee kantinediensten, wordt
  er aan het einde van het seizoen naar deze leden een factuur gestuurd voor het voldoen van de
  vooraf aangekondigde sanctie van € 25,-- per niet-uitgevoerde kantinedienst.
  Om te voorkomen dat we aan het einde van het seizoen niet nogmaals rekeningen moeten
  versturen, keren we het systeem om. Met ingang van het aankomende seizoen 2024-2025 innen
  wij tegelijk met de contributie een vrijwilligersbijdrage van € 40,00 per seizoen. Dit bedrag staat
  gelijk aan het uitvoeren van twee keuken-/kantinediensten per (jeugd)lid. Door het invullen van
  een keuken-/kantinedienst in het inzetrooster kan een bijdrage van € 20,00 per keer worden terug
  verdiend. Tijdens de eerste week van januari 2025 krijgen de leden die diensten hebben
  uitgevoerd de vrijwilligersvergoeding (“statiegeld”) van € 20,00 per beurt overgemaakt op de
  bankrekening. Hetzelfde doen we tijdens de 1e week van juli 2025 voor de uitgevoerde diensten
  in de tweede seizoenshelft.

  Vrijstellingen
  Leden die al een (structurele) vrijwilligerstaak uitvoeren, worden vrijgesteld van het uitvoeren
  van kantinediensten. Zij doen immers al een vrijwilligerstaak. De vrijstelling wordt verleend na
  een daartoe gedaan verzoek aan de desbetreffende commissie. De commissie beslist.

  De volgende leden (ouders van jeugdleden) kunnen zich voor vrijstelling kwalificeren:
  • De trainer van een jeugdteam (één per team).
  • De leider van een jeugdteam (één per team).
  • Een scheidsrechter die zich heeft aangemeld bij de scheidsrechterscommissie en
  structureel inzetbaar is voor het fluiten van wedstrijden.
  • Bestuursleden en leden van officiële verenigingscommissies.
  De leden of ouders van jeugdleden met een gehonoreerde vrijstelling krijgen zolang zij de
  vrijwilligersfunctie uitvoeren, de door hen betaalde vrijwilligersvergoeding eveneens teruggestort
  in januari respectievelijk juli.

  Procedure
  Senioren
  De huidige werkwijze wordt voortgezet. Op zaterdagmiddag worden teams aangewezen om de
  barbezetting in te vullen. De personen die daadwerkelijk de dienst hebben gedraaid worden
  achteraf door de coördinator van het inzetrooster opgenomen in het systeem.
  Ouders van jeugdleden
  Het inzetrooster voor het nieuwe seizoen wordt opengezet eind juli 2024. De ouders krijgen op
  dat moment een uitnodiging per e-mail om in te schrijven.

  De afspraken
  1. Ouders van jeugdleden zijn geheel vrij zich in te schrijven voor tijdsblokken zoals vermeld
  in het inzetrooster.
  2. Eenmaal ingeschreven voor een dienst blijft het betreffende lid verantwoordelijk voor de
  uitvoering van die dienst.
  3. Bij verhindering of een andere reden (b.v. “wedstrijd verschoven”, “training gaat niet
  door”, “wedstrijd afgekeurd”) dient zelf voor vervanging te worden gezorgd.
  4. Een persoon die zich heeft aangemeld voor een dienst maar niet komt opdagen en geen
  vervanger heeft geregeld, krijgt vervolgens een factuur van € 25,00. Bij niet-betaling van
  het bedrag, gelden dezelfde sancties als bij het niet-betalen van de contributie.
  Het verzenden van een factuur doen wij omdat de consequenties van het niet
  verschijnen bij een kantinedienst bijzonder vervelend zijn.
  Het vervolg
  Indien de Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2024 akkoord gaat met dit voorstel, zal het
  Huishoudelijk Reglement op dit punt worden aangepast en voorgelegd in de eerstvolgende
  reguliere ALV.

  Marien de Jong
  Penningmeester SVC'08
  27 mei 2024