• Contributie

  Contributie seizoen 2021 - 2022

   

   

  Corona kortingsregeling

  De Algemene Ledenvergadering van SVC’08 heeft besloten op voorstel van het bestuur om voor het seizoen 2021-2022 een kortingsregeling in te stellen. De korting bedraagt 25% op contributies voor de senioren en de dames en een korting van 10% voor de jeugdleden.

  De korting wordt dus verrekend met de contributie voor het seizoen 2021-2022.  Dit bekent voor leden die de contributie in één termijn betalen, dat de korting wordt verrekenend bij de contributie incasso in de maand september 2021. Bij de leden die de contributie in twee termijnen betalen, wordt de korting gelijkelijk verrekend bij de eerste (eind augustus) en de tweede termijn (eind december).

  De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de contributiekorting zijn de volgende:

  • U bent spelend lid geweest gedurende het seizoen 2020-2021
  • U hebt de contributie voor het seizoen 2020-2021 volledig betaald
  • U bent ook in het seizoen 2021-2022 spelend lid van SVC’08

  Regeling contributiebetaling

  Spelende leden van SVC’08 kunnen hun contributie uitsluitend per automatische incasso betalen. Dit is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Daarbij kan worden gekozen voor betaling ineens of in twee termijnen: 

  Bij éénmalige betaling zal de afschrijving in de laatste week van september plaats vinden en

  Bij gespreide betaling in de laatste week van de maanden augustus en december.

  Ook aan de niet-spelende leden en donateurs is verzocht gebruik te maken van automatische incasso (zie boven). Zij zijn daartoe echter niet verplicht. Aan degenen die daar niet voor hebben gekozen, wordt een acceptgiro gestuurd voor het betalen van de contributie c.q. donatie.

  Bankrekeninggegevens SVC'08

  Het rekeningnummer voor betaling van de contributie c.q. donatie is NL89 INGB 0000 4714 87 ten name van de Scheveningse Voetbal Combinatie 2008.

  Het rekeningnummer voor andere betalingen (dus niet voor de contributie) is NL72 RABO 0138 8587 21 eveneens ten name van de Scheveningse Voetbal Combinatie 2008.

  Ooievaarspas

  Leden met een Ooievaarspas kunnen 50% korting op de contributie krijgen. Voor jeugdleden kan de korting zelfs 100% bedragen. Om voor de korting in aanmerking te komen, moet de Ooievaarspas worden getoond en gescand in het clubgebouw. Bij de club is een magneetstriplezer geïnstalleerd om de Ooievaarspas digitaal te kunnen uitlezen. Dit kan op de zaterdagochtenden. In principe is Leny Baak dan aanwezig om dit te kunnen verzorgen. Het beleid van de gemeente Den Haag is gericht op bevordering van het bewegen. Daarom geldt de korting uitsluitend voor spelende leden. Niet-spelende leden komen daarvoor dus niet in aanmerking. Wilt u een Ooievaarspas? U kunt op de website http://www.ooievaarspas.nl kijken of u in aanmerking komt voor de pas. U kunt daar meteen uw aanvraag indienen.

  Heeft u al een pas 2021? Dan wordt alleen gekeken of u in het nieuwe jaar ook recht heeft op de pas. Hiervoor moet u, net als voorheen, een aanvraag indienen. Mocht u ook in 2021 recht hebben op de Ooievaarspas, dan kunt u de huidige pas blijven gebruiken. Pashouders met een (bijstands)uitkering van de gemeente Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg en pashouders van 65 jaar of ouder hebben automatisch recht op de pas 2021. Zij hoeven de pas niet opnieuw aan te vragen en kunnen hun huidige pas blijven gebruiken.

  Eigen bijdrage Ooievaarspas

  De eigen bijdrage voor de Ooievaarspas is voor inwoners van de gemeente Den Haag met een laag inkomen inmiddels nihil (gratis). Uw Ooievaarspas is in 2021 alleen te gebruiken (bijvoorbeeld om korting te krijgen op de contributie van SVC'08) als uw recht op de pas is vastgesteld. Voor nadere informatie over contributies: Leen den Dulk, 071-5316864 of 06-44154987

  Boetebeleid

  Een boete als gevolg van een strafzaak (gele of rode kaart) komt voor rekening van de speler. De KNVB brengt dergelijke boetes in rekening bij SVC’08. De club berekent de verschuldigde bedragen vervolgens door aan de betrokken leden. Daarbij is de procedure als volgt: 

  De boete wordt geïncasseerd door middel van automatische afschrijving.

  Blijft hij/zij in gebreke, dan wordt het verschuldigde bedrag door de penningmeester geïncasseerd.

   

  Marien de Jong

  Penningmeester SVC’08