• Contributie seizoen 2022 – 2023

   

  Algemeen
  Voor het 3e jaar op rij heeft het bestuur kunnen besluiten de contributie voor het komende seizoen niet te verhogen. Door een paar meevallers in de verenigingsexploitatie van het seizoen 2021 – 2022 is dit mogelijk. Door de wisseling van kledingleverancier en een aantal wijzigingen in Sponsorcontracten gaan we als vereniging over tot nieuwe tenues. Om het voor de huidige leden financieel zo aantrekkelijk mogelijk te maken, wordt aan alle spoelende leden een tenue beschikbaar gesteld dat bestaat uit een shirt, broek en sokken. Voor de jeugd bevat het pakket daarnaast ook een trainingspak. De via de contributie te betalen vergoeding voor het kledingpakket staat vermeld in de bovenstaande tabel.

  Leden die zich hebben aangemeld na 1 juli 2022 dienen zelf het tenue aan te schaffen bij Freekick. Zij betalen de contributie zonder de bijdrage voor het kledingpakket,

  Uitgifte kledingpakket
  U wordt hierover nog via de Website geïnformeerd.
  Vanaf 1 september 2022 is het alleen toegestaan deel te nemen aan wedstrijden met het nieuwe tenue.

   Regeling contributiebetaling
  Spelende leden van SVC’08 kunnen hun contributie uitsluitend per automatische incasso betalen. Dit is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Daarbij kan worden gekozen voor betaling ineens of in twee termijnen:
  Bij éénmalige betaling zal de afschrijving in de laatste week van september plaatsvinden en bij gespreide betaling in de laatste week van de maanden augustus en december.

  Ook aan de niet-spelende leden en donateurs is verzocht gebruik te maken van automatische incasso (zie boven). Zij zijn daartoe echter niet verplicht. Aan degenen die daar niet voor hebben gekozen, wordt een acceptgiro gestuurd voor het betalen van de contributie c.q. donatie.

  Bankrekeninggegevens SVC'08
  Het rekeningnummer voor betaling van de contributie c.q. donatie is NL89 INGB 0000 4714 87 ten name van de Scheveningse Voetbal Combinatie 2008.

  Het rekeningnummer voor andere betalingen (dus niet voor de contributie) is NL72 RABO 0138 8587 21 eveneens ten name van de Scheveningse Voetbal Combinatie 2008.

  Ooievaarspas
  Leden met een Ooievaarspas kunnen 50% korting op de contributie krijgen. Voor jeugdleden kan de korting zelfs 100% bedragen. Om voor de korting in aanmerking te komen, moet de Ooievaarspas worden getoond en gescand in het clubgebouw. Bij de club is een magneetstriplezer geïnstalleerd om de Ooievaarspas digitaal te kunnen uitlezen. Dit kan op de zaterdagochtenden. In principe is Leny Baak dan aanwezig om dit te verzorgen. Het beleid van de gemeente Den Haag is gericht op bevordering van het bewegen. Daarom geldt de korting uitsluitend voor spelende leden. Niet-spelende leden komen hiervoor dus niet in aanmerking. Wilt u een Ooievaarspas? U kunt op de website http://www.ooievaarspas.nl kijken of u in aanmerking komt voor de pas. U kunt daar meteen uw aanvraag indienen.

  Heeft u al een pas 2022? Dan wordt alleen gekeken of u in het nieuwe jaar ook recht heeft op de pas. Hiervoor moet u, net als voorheen, een aanvraag indienen. Mocht u ook in 2022 recht hebben op de Ooievaarspas, dan kunt u de huidige pas blijven gebruiken. Pashouders met een (bijstand)uitkering van de gemeente Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg en pashouders van 65 jaar of ouder hebben automatisch recht op de pas 2022. Zij hoeven de pas niet opnieuw aan te vragen en kunnen hun huidige pas blijven gebruiken.