• SVC'08 heeft de volgende doelen:

  1. Het creƫren van een aantrekkelijke, gezellige en financieel gezonde vereniging waarin zoveel mogelijk leden en vrijwilligers zich thuis voelen.
  2. Het opbouwen en in stand houden van een vereniging die zowel prestatiegericht voetbal op hoog niveau als recreatief voetbal op elk niveau kan bieden.
  3. Het continueren en uitbreiden van een gedegen jeugdopleiding, waarbij de doelstelling is dat we spelers voor de selectie zelf opleiden. Ook binnen de jeugdafdeling dient prestatievoetbal hand in hand gaan met het recreatieve aspect.
  4. Het scheppen van een gezonde concurrentiepositie ten opzichte van andere verenigingen.

  Zie voor nadere toelichting de statuten en het huishoudelijk reglement.

  Het bestuur van SVC'08 dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van dat beleid bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter - Rob de Roo (06-50281169)

  Rob de Roo
 • Vice Voorzitter - Jaap Lolkema (06-81938928)

 • Penningmeester - Marien de Jong (06-30607738)

 • Jeugdvoorzitter - Karin Knoester (06-53986121)

 • Secretaris - Rene de Zeeuw (06-44114311)

 • Voorzitter Meiden.Vrouwen afdeling - Kim Janssen
 • Technische Zaken - Carrel Pronk (06-20748276)

 • Het SVC'08-bestuur wil voor alle leden zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Daarom zullen er op donderdagavond altijd een aantal bestuursleden op de club aanwezig zijn. Op de derde donderdag van de maand is er bestuursvergadering. Op de andere donderdagen kunnen zowel commissies als individuele leden de aanwezige bestuursleden aanschieten om even ergens over te overleggen. Dit onder het motto: donderdagavond clubavond.