• Voor originele foto e-mail :
  Jaaplolkema@ziggo.nl
  Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl Voor originele foto e-mail : Jaaplolkema@ziggo.nl
 • Hoofdsponsor Senioren
 • Hoofsponsor Jeugd
 • Hoofdsponsor Jeugd
 • Hoofdsponsor Vrouwen & Meiden
 • Onze Vertrouwenscontactpersoon: Voor Een Veiliger SVC’08

 • Bij SVC’08 nemen we de veiligheid en het welzijn van al onze leden, ouders, coaches en vrijwilligers zeer serieus. Wij hechten veel waarde aan een veilige en plezierige sportomgeving.

  Als onderdeel van het beleid ter preventie van ongewenst gedrag, heeft het bestuur van SVC’08 besloten een Vertrouwenscontactpersoon aan te stellen.

   

  Wat Doet De Vertrouwenscontactpersoon?

  Je kunt terecht bij de Vertrouwenscontactpersoon van SVC’08 wanneer je behoefte hebt om met iemand te praten over pesten, discriminatie, intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag. Denk aan situaties waarin je je ongelukkig, onveilig of onheus behandeld voelt. Hieronder wat specifieke situaties waarin je contact kunt opnemen:

  1. Pesten: Als je gepest wordt of getuige bent van pestgedrag in de sportvereniging.
  2. Discriminatie: Als je het gevoel hebt dat je onrechtvaardig wordt behandeld vanwege factoren zoals geslacht, ras, religie, seksuele voorkeur, of andere kenmerken.
  3. Intimidatie: In gevallen waarin je je geïntimideerd voelt door de acties of woorden van anderen in de sportomgeving.
  4. Vragen over Gedrag: Als je twijfelt over jouw eigen gedrag of dat van anderen, bijvoorbeeld als coach, trainer, scheidsrechter of ouder.
  5. Meldingen van Ongewenst Gedrag: Als je vermoedt dat iemand in jouw omgeving te maken heeft met ongewenst gedrag.
  6. Bezorgdheid over Kinderen: Als je je zorgen maakt over hoe jouw kind wordt behandeld binnen de vereniging.
  7. Algemene Vragen en Zorgen: Voor algemene vragen, zorgen of problemen met betrekking tot respect en integriteit binnen de vereniging.

   

  Kort samengevat, de Vertrouwenscontactpersoon is er om naar je te luisteren en je te helpen bij kwesties over hoe we met elkaar omgaan binnen de club. Het belangrijkste is dat je je veilig en gerespecteerd voelt. !

  Vertrouwelijkheid gegarandeerd

  De gesprekken met de Vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Dit betekent dat wat je bespreekt, tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon blijft. Het kan soms nodig zijn om andere personen bij een situatie te betrekken, maar dit gebeurt niet zonder jouw toestemming en na overleg met jou.   

  De Vertrouwencontactpersoon rapporteert alleen anoniem aan het bestuur van SVC ’08 over het aantal meldingen en de soort melding.  

  Hoe Neem Je Contact Op?

  SVC’ 08 heeft Monique A. Sobral als vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Haar contactgegevens vind je onderaan de pagina. Je kunt met haar contact opnemen en erop vertrouwen dat je gehoord zult worden.

  Laten we er met z’n allen voor zorgen dat Svc’08 de plek blijft waar een ieder zich thuis voelt, zodat wij samen een veilige en respectvolle sportomgeving voor iedereen kunnen waarborgen. De vertrouwenscontactpersoon staat klaar om te helpen,

   

  Contactgegevens Vertrouwenscontactpersoon SVC’08

  Monique A. Sobral heeft een eigen praktijk en werkt als advocaat en mediator. Monique is moeder van drie kinderen, waarvan nog 1 dochter bij Svc’08 voetbalt.

  Mail: sobral@sobraladvocaat.nl , tel: 070-2390109 

   

  CVSN Centrum Veilig Sport Nederland

  VertrouwenspuntSport maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur bereikbaar op 0900 20 25 590. 

   

  Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is een waardevolle partner voor SVC’08 om mede te zorgen voor een veilige, respectvolle en integere sportomgeving voor al hun leden en betrokkenen. Het CVSN biedt expertise, middelen en ondersteuning om te helpen bij het opbouwen van een positieve sportcultuur en het voorkomen van ongewenst gedrag. SVC’08  onderschrijft dat sporten in een veilige omgeving voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.

  Het CVSN is er dan ook voor iedereen in de sport die vragen of twijfels heeft of een melding wil doen.  Met het CVSN kan een ieder contact opnemen; sporters, trainers, bestuurders en vertrouwenscontactpersonen. En natuurlijk ook bezorgde ouders en professionals.  Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur op nummer 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut). Een andere mogelijkheid is om te mailen: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.