• Klik op de foto voor de rouwkaart

  • Ons bereikte het trieste bericht dat Zier van der Zwan afgelopen donderdag 22 april na een kort ziekbed is overleden.

    Zier was op SVC'08 een graag gezien persoon die zijn steentje als scheidsrechter bijdroeg aan de vereninging. Altijd bereid bereid om een extra jeugdwedstrijdje te fluiten.
    We zullen hem erg gaan missen op de vereniging. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en wensen hun erg veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

    Het Bestuur.