• Vrienden van SVC'08

  Bij een grote club als SVC'08 is er altijd behoefte aan zaken en activiteiten die niet direct (volledig) uit de algemene clubkas gefinancierd kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het jeugdkamp, aanvullend trainingsmateriaal en alle andere zaken die bijdragen aan een aantrekkelijke, gezellige en financieel gezonde vereniging waarin zoveel mogelijk leden en vrijwilligers zich thuis voelen!

  Hiervoor is binnen onze club een ondersteunend comité van leden en sympathisanten in het leven geroepen:
   
  Vrienden van SVC'08
  Iedereen die onze club een warm hart toedraagt kan nu Vriend worden van SVC'08. Voor slechts € 50,00 per seizoen kunt u "De Vrienden van SVC'08" helpen die activiteiten financieel te ondersteunen.
   
  Wat krijgt u hiervoor terug (naast natuurlijk het fijne gevoel de club SVC'08 te ondersteunen)?

  • Vermelding van uw naam (of bedrijfsnaam) op de Vrienden-poster in het clubgebouw en op een deze internetpagina op de SVC'08 site.
  • Een aantal malen per seizoen een Nieuwsbrief van de Vrienden van SVC'08 met informatie over gefinancierde zaken/activiteiten.

  Download hier de flyer van de Vrienden van SVC'08 met mail adres en inschrijfstrook.

  Ons rekeningnummer is NL43 RABO 0152 5445 85.

  Van harte aanbevolen!
   
  Met Vrienden Van-groet,

  Hans van der Pot (penningmeester)
  Han van der Zwan (voorzitter)
  Leo van Teylingen (secretaris)