• Teamindelingen

   

  Beste spelers, ouders, trainers en leiders,

  inleiding
  Hierbij publiceren wij de voorlopige indeling van de jeugdteams voor het seizoen 2019-2020. De jeugdtrainers, coördinatoren en Technische Commissie hebben veel tijd gestoken om tot een indeling te komen. Ron van Baaren heeft hierin een voortrekkersrol genomen. Uitgangspunt is dat onze spelers met en tegen spelers voetballen van vergelijkbaar niveau. We hebben bij SVC'08 meer dan 400 jeugdleden. Dit brengt met zich mee dat het bijna onmogelijk is dat iedereen met de indeling tevreden is. De indeling zal moeten worden aanvaard, en zal slechts bij hoge uitzondering worden gewijzigd.

  Zorgvuldigheid voorop
  Uit de evaluatie van vorig seizoen is naar voren gekomen dat spelers en ouders de Twingames als een soort examen zagen.
  Daar hebben we nu rekening mee gehouden. We hebben aan de Twingames meerdere beoordelingsmomenten toegevoegd. Vanaf januari 2019 heeft de TC anonien trainingen en wedstrijden bezocht. We hebben de trainers gevraagd of zij spelers in hun team hebben die wekelijks opvallen. Ook is de trainers van de 1e teams gevraagd alvast mee te kijken in wedstrijden van de spelers die komend seizoen in hun leeftijdsklasse komen. Meerdere stappen dus, en meerdere beoordelingsmomenten. Tot slot hebben we begin juni een tafeltjesavond georganiseerd, waarin de trainers van de 2e, 3e, 4e en evt. 5e teams  teams grotendeels zelf de teams hebben samengesteld. 

  1e teams worden nog aangevuld
  Bij de meeste 1e teams hebben we bewust gekozen om nog 1 plek, of meerdere plekken,  beschikbaar te houden en daar komen na de zomerstop nog extra spelers voor in aanmerking. Zorg dus dat je fit aan de start komt vanaf 20 augustus. Dat is de week waarin de trainingen beginnen.

  Herbeoordeling in de winterstop
  De teamindelingen gelden tot aan de winterstop. In de winterstop zal een herbeoordeling van de teams plaatsvinden. Ook tussentijds kunnen spelers nog van team worden verwisseld als de TC van mening is dat spelers per direct beter op hun plaats zijn in een ander team. Bijvoorbeeld op basis van (opkomst)gedrag of kwaliteit.

  Hoe gaan we investeren in álle teams?

  We gaan komend seizoen techniektrainingen invoeren. Elke week krijgt elke speler in de onderbouw een half uur techniektraining. De techniektrainingen maken onderdeel uit van de reguliere training, dus men hoeft er niet éxtra voor naar de vereniging te komen. Wij vinden dat techniek de basis is, zeker bij de jongere jeugd. En dus moet iedere speler hierin worden opgeleid, ook de spelers in de 2e, 3e , 4e en evt. 5e teams.

  Vacatures
  We willen komend seizoen onze spelers het állerleukste seizoen van hun voetballeven bieden! En het seizoen daarna wéér, en het seizoen daarna wéér. We hebben echter voor komend seizoen nog niet alle teams voorzien van trainers en leiders. Het is van groot belang dat elk team een trainer en een leider heeft. Dus hopelijk mogen we een beroep doen op jou! 
  Ook zijn we op zoek naar lijncoördinatoren. In die functie ligt de nadruk erop dat we bewaken dat we een vereniging zijn – en blijven – waarin iedere speler zich gezien en veilig voelt. Deze functie is uitstekend in te vullen als duo-baan door twee ouders. De uitgebreidere functie-omschrijving tref je elders op deze site.

  Meer informatie
  Ondanks dat we de indeling met uiterste zorgvuldigheid hebben samengesteld kan er toch een fout in zijn geslopen. Heb je nog vragen, mis je informatie, of mogen we op je rekenen als trainer, leider of lijncoördinator? Neem dan contact op met de Technische Commissie: tc@svc08.nl.

  We wensen jullie een hele fijne vakantie toe!

  Namens de Technische Commissie en de Jeugdcommissie,

  Karin Knoester  (Jeugdvoorzitter)
  Harold Tjaden (Hoofd Jeugdopleiding)

   

 • Trainingen voor de JO19 - JO17 - JO5 en JO13-1 starten vanaf 20 augustus. De onderbouw trainingen starten vanaf 26 augustus. De keeperstraingen starten vanaf woensdag 4 september.. De trainingen voor de Ukkies starten op zaterdag 7 september

 • Opleidingsplannen

  De technisch coördinatoren gaan werken met een opleidingsplan, dat is een document waarin we hebben beschreven wát we gaan doen, hoé we dat gaan doen, en wat we willen bereiken?

  Die documenten heten ‘Navigator 2018-2019’ (bovenbouw / onderbouw). Het is bewust een kort en bondig document (2 x A4), zodat er vrijheid bestaat voor de trainers om aan de opgesomde uitgangspunten een eigen kleur te geven. Voor de trainers van de 1e teams is het een verplicht leidraad, de trainers van de overige teams mogen het op basis van vrijwilligheid toepassen. Ook de meidenteams kunnen aanhaken en zullen volledig met raad en daad worden bijstaan als er ondersteuning nodig is. Voor de keepers is een apart opleidingsplan geschreven, de keeperstrainers bepalen sámen de oefenvormen.

  Spelersvolgsysteem

  We hebben een softwarepakket gekocht, specifiek voor voetbaltrainers. We zijn het momenteel aan het vullen met oefenvormen. Alle jeugdtrainers krijgen de beschikking over dit systeem zodat zij de prestaties en ontwikkeling van de teams en spelers inzichtelijk kunnen maken. Nu de definitieve teams bekend zijn, of binnenkort worden, kunnen we de spelers aan hun team toekennen. Zodra dat gereed is, rollen we de software uit.

  Centrale rol lijncoördinator

  SVC’08 vindt het belangrijk dat elke speler zich veilig en gekend voelt. De lijncoördinatoren zijn beschikbaar om bemiddelend te handelen als een speler, trainer, leider weer in de juiste stemming moet worden gebracht. Ook houden de coördinatoren in de gaten dat de teams op zaterdag met voldoende spelers hun wedstrijden kunnen starten. Voor de JO7 en de ukkies hebben we nog vacatures. Wie wil lijncoördinator worden? Laat het ons weten via tc@svc08.nl. De contactgegevens van de coördinatoren staan op de website.