• Voorlopige teams                                                                                                              

   

  De voorlopige indeling van de jeugdteams voor het seizoen 2021-2022 is vastgesteld. Met nadruk op ´voorlopig´. Vanaf eind augustus gaan we trainen en wedstrijden spelen. In september start de competitie en half oktober worden de teams definitief vastgesteld. Hieronder leggen we kort uit hoe de voorlopige indeling tot stand is gekomen.

  Uitgangspunt is om elk kind op zijn/haar niveau in te delen. Het bij elkaar houden van teams is dus geen doel op zich, maar zal met name bij de overige teams vaak wel op een natuurlijke manier het geval zijn.

  Voor het indelen op eigen niveau hebben we de spelers individueel beoordeeld. Deze boordeling is gedaan door de trainers, de lijn- en voetbaltechnische coördinatoren. Door de Corona-maatregelen zijn er op de zaterdagen geen wedstrijden gespeeld. We hebben vanaf april de zaterdagen benut om de spelers alvast te laten trainen door de trainers van de leeftijdsklasse van komend seizoen. Deze lange oriëntatiefase (april-mei-juni) heeft twee voordelen gehad: a) er was geen emotionele druk voor spelers om op één bepaald moment te moeten pieken b) trainers kregen ook een representatief beeld van spelers die niet élke zaterdag kwamen trainen.

  Eind mei hebben de trainers van de 1e teams aangegeven wie er in aanmerking komen voor het 1e team. Begin juni hebben de trainers en leiders van de 2e, 3e en 4e teams op de ‘Tafeltjesavond’ hun beoordelingen met elkaar besproken. Elke leeftijdsklasse had een eigen tafel met trainers en leiders, en zo konden de teams in onderling goed overleg effectief worden samengesteld door de trainers, leiders, lijn- en voetbaltechnische coördinatoren binnen de betreffende leeftijdsklassen. De teams zijn dus ingedeeld door de mensen die de kinderen in betreffende leeftijdsklasse gaan begeleiden komend seizoen.

  Voor de zomerstop worden geen wijzigingen meer doorgevoerd. Na de start van het nieuwe seizoen kunnen de indelingen naar inzicht van de trainers en de voetbaltechnisch coördinatoren  tot aan de herfstvakantie worden aangepast. Daarna blijven de teams - op een eventuele uitzondering na - in een vaste samenstelling spelen tot minimaal de Kerstvakantie.

  Mocht u vragen hebben kunt u die mailen naar tc@svc08.nl. Houdt u er rekening mee dat een reactie door de vakanties wat langer kan duren.

   

  Klik hier voor overzicht teamindeling meisjes.

  Klik hier voor overzicht teamindeling jongens

  Namens de Technische Commissie

  Harold Tjaden en Cor Mooijman