• Teamindeling Jongens 2021-2022
 • Teamindeling Jongens Middenbouw 2021-2022
 • Teamindeling Jongens Onderbouw 2021-2022
 • Opleidingsplannen

  De technisch coördinatoren gaan werken met een opleidingsplan, dat is een document waarin we hebben beschreven wát we gaan doen, hoé we dat gaan doen, en wat we willen bereiken?

  Die documenten heten ‘Navigator 2018-2019’ (bovenbouw / onderbouw). Het is bewust een kort en bondig document (2 x A4), zodat er vrijheid bestaat voor de trainers om aan de opgesomde uitgangspunten een eigen kleur te geven. Voor de trainers van de 1e teams is het een verplicht leidraad, de trainers van de overige teams mogen het op basis van vrijwilligheid toepassen. Ook de meidenteams kunnen aanhaken en zullen volledig met raad en daad worden bijstaan als er ondersteuning nodig is. Voor de keepers is een apart opleidingsplan geschreven, de keeperstrainers bepalen sámen de oefenvormen.

  Spelersvolgsysteem

  We hebben een softwarepakket gekocht, specifiek voor voetbaltrainers. We zijn het momenteel aan het vullen met oefenvormen. Alle jeugdtrainers krijgen de beschikking over dit systeem zodat zij de prestaties en ontwikkeling van de teams en spelers inzichtelijk kunnen maken. Nu de definitieve teams bekend zijn, of binnenkort worden, kunnen we de spelers aan hun team toekennen. Zodra dat gereed is, rollen we de software uit.

  Centrale rol lijncoördinator

  SVC’08 vindt het belangrijk dat elke speler zich veilig en gekend voelt. De lijncoördinatoren zijn beschikbaar om bemiddelend te handelen als een speler, trainer, leider weer in de juiste stemming moet worden gebracht. Ook houden de coördinatoren in de gaten dat de teams op zaterdag met voldoende spelers hun wedstrijden kunnen starten. Voor de JO7 en de ukkies hebben we nog vacatures. Wie wil lijncoördinator worden? Laat het ons weten via tc@svc08.nl. De contactgegevens van de coördinatoren staan op de website.