• Interview Sylvia den Heijer in De Scheveninger : De Vrouwentak wordt bij SVC'08 voor vol aangezien.