• Ongewenste activiteiten op ons Sportpark

  17 mrt 2020 Jaap Lolkema
  |
  • 0
 • We hebben geconstateerd dat gisteren en vandaag ons sportpark grote aanterkkingskracht heeft op de jeugd die vanwege de Corona maatregelen niet naar school mogen. Wij als Bestuur van SVC'08 willen erop wijzen dat ons Sportpark voor iedereen is gesloten en dat het geenszins de bedoeling dat leden of anderen zich toegang tot onze terreinen  verschaffen om daar te voetballen.

  Wij hebben de politie en de Gemeente van deze activiteiten op de hoogte gesteld en deze zal hopelijk daar waar nodig maatregelen treffen t.a.v. de overtreders.

  Wij hopen dat iedereen zelf de verantwoordelijk neemt om de afgekondigde Corona maatregelen ter harte te nemen  en wegblijft van ons Sportpark tot het officieel weer toegangbaar wordt zodat sancties vanuit de club achterwege kunnen blijven.

  Alvast bedankt voor de medewerking.

  Het Bestuur SVC'08