• Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering hebben de leden van de vereniging ingestemd met het voorstel van het bestuur om de spelende leden en de ouders van jeugdleden te verplichten om per seizoen twee keuken-/kantinediensten (kk-dienst) voor hun rekening te nemen. Als bestuur hebben wij gemeend te moeten kiezen voor een systeem waarmee leden zelf kunnen inschrijven op een tijdstip dat de dienst passend is binnen hun agenda.

    Voor de eerste seizoenshelft hebben 180 leden en ouders van jeugdleden zich ingeschreven voor een kk-dienst. Fijn dat er zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep tot het inschrijven voor één of meer kk-diensten! De keerzijde van de medaille is echter wel dat ongeveer 360 leden zich op dit moment nog niet hebben ingeschreven.

    Deze week wordt een e-mail verstuurd aan leden en ouders van jeugdleden vanuit het inzetrooster die zich dit seizoen nog niet hebben ingeschreven voor een KK-dienst. Wij verzoeken deze leden zich binnen 14 dagen in te schrijven op de nog openstaande diensten tot Kerst 2023. Er is keuze genoeg.

    Leden die van deze mogelijkheid geen gebruik zullen na 14 dagen geconfronteerd worden met de sanctie waartoe de Algemene Ledenvergadering destijds heeft besloten, namelijk een extra bijdrage voor de Vereniging van € 25,00 per gemiste dienst. Wij hopen dat het niet zover hoeft te komen.

    Tenslotte: een aantal leden heeft aangegeven dat bij hen de e-mail van het inzetrooster in de SPAM-Box terecht kwam. Mocht u dus geen e-mail hebben ontvangen, maar op grond van het feit dat u dit seizoen (augustus – december) nog niet hebt ingeschreven wel een e-mail zou verwachten; kijk dan even uw SPAM-BOX na.

    Het bestuur