• Dinsdag 24 augustus incasso 1e termijn

  Het is weer zo ver, we gaan weer incasseren. Op dinsdag 24 augustus a.s. wordt de eerste termijn van de contributie c.q. donatie geïncasseerd bij de leden c.q. donateurs die hebben gekozen voor gespreide betaling.

   Corona kortingsregeling

  De spelende leden die ook het afgelopen seizoen (spelend) lid waren, ontvangen een korting op de contributie voor het nieuwe seizoen. Die korting bedraagt voor de senioren en de dames 25% en voor de jeugdleden 10%. Deze korting wordt bij de incasso verrekend. Wellicht ten overvloede: de nieuwe leden betalen de volledige contributie.    

   Ooievaarspas

  Bij het innen van de 1e termijn wordt ervan uitgegaan dat de leden die vorig seizoen reductie ontvingen op grond van de ooievaarspas, ook dit seizoen over een geldige ooievaarspas beschikken. Volgens de geldende procedure moeten al deze leden zich z.s.m. (maar in elk geval vóór 1 oktober a.s.) met de ooievaarspas melden bij Leny Baak. Met een magneetstriplezer wordt de ooievaarspas dan digitaal uitgelezen.  

  Vanzelfsprekend zullen de leden die zich niet melden of toch niet over een geldige ooievaarspas blijken te beschikken, alsnog de volledige contributie moeten betalen.

   

   Voor nadere informatie:

  Leen den Dulk

  06-44154987

  L.j.den.dulk@freeler.nl