• Dinsdag 25 augustus incasso 1e termijn
  Het is weer zo ver, we gaan weer incasseren. Op dinsdag 25 augustus a.s. wordt de eerste termijn van de contributie c.q. donatie geïncasseerd bij de leden c.q. donateurs die hebben gekozen voor gespreide betaling.

  Ooievaarspas
  Bij het innen van de 1e termijn wordt ervan uitgegaan dat de leden die vorig seizoen reductie ontvingen op grond van de ooievaarspas, ook dit seizoen over een geldige ooievaarspas beschikken. Volgens de geldende procedure moeten al deze leden zich z.s.m. (maar in elk geval vóór 1 oktober a.s.) met de ooievaarspas melden bij Leny Baak. Met een magneetstriplezer wordt de ooievaarspas dan digitaal uitgelezen. 

  Vanzelfsprekend zullen de leden die zich niet melden of toch niet over een geldige ooievaarspas blijken te beschikken, alsnog de volledige contributie moeten betalen.

   

  Voor nadere informatie:
  Leen den Dulk
  06-44154987
  L.j.den.dulk@freeler.nl