• Vrijdag 25 september incasso

  A.s. vrijdag gaat er weer worden geïncasseerd.

  Het gaat hierbij om incasso van:

  1. De volledige contributie c.q. donatie bij de leden en donateurs die hebben gekozen voor betaling in één keer en
  2. De 1e termijn bij de leden, die hebben gekozen voor betaling in 2 termijnen, maar bij wie nog niet is geïncasseerd. Dit zijn voornamelijk nieuwe leden.

  Wij hopen dat een ieder zorg draagt voor voldoende saldo op de aangegeven bankrekening. Dat zou de penningmeester heel veel werk besparen!

  Ooievaarspas

  Leden waarvan wij aannemen dat zij over een geldige ooievaarspas beschikken, worden nog even buiten beschouwing gelaten. Zij hebben nog tot 1 oktober a.s. de gelegenheid om zich met de ooievaarspas te melden bij Leny Baak (06 12077167). Met een magneetstriplezer wordt de ooievaarspas dan digitaal uitgelezen.

  De hier bedoelde leden die zich niet melden om hun ooievaarspas te laten scannen, kunnen erop rekenen dat in de maand oktober bij hen de contributie gaat worden geïncasseerd.

  Voor nadere informatie:

  Leen den Dulk

  06-44154987

  L.j.den.dulk@freeler.nl