• Corona voorschriften op SVC'08

  Vanaf vrijdag 25 februari vervallen alle Covid-19 maatregelingen.

  Het kabinet heeft besloten de coronamaatregelen vanaf vrijdag 25 februari op te heffen.
  Dit neemt niet weg dat we de basisregels nog zoveel mogelijk proberen te handhaven.

          Regels in de Kleedkamer:

  • Na de wedstrijd dient men direct te douchen en omkleden
  • De kleedkamer dient men zo snel mogelijk na de wedstrijd te verlaten
  • De kleedkamer is geen kantine. 

  Het Bestuur