• Contributie seizoen 2020-2021 

    Het bestuur heeft besloten, gelet op de bijzondere omstandigheden, om de contributiebedragen voor het volgende seizoen niet te verhogen.

    Een overzicht van de contributiebedragen kunt u vinden op de website pagina: https://www.svc08.nl/contributie/

     Het bestuur