• Maandag 27 september incasso

  A.s. maandag gaat er weer worden geïncasseerd.

  Het gaat hierbij om incasso van:

  1. De volledige contributie c.q. donatie bij de leden en donateurs die hebben gekozen voor betaling in één keer en
  2. De 1e termijn bij de leden, die hebben gekozen voor betaling in 2 termijnen, maar bij wie nog niet is geïncasseerd. Dit zijn voornamelijk nieuwe leden.

   Corona kortingsregeling
  De spelende leden die ook het afgelopen seizoen (spelend) lid waren, ontvangen een korting op de contributie voor het nieuwe seizoen. Die korting bedraagt voor de senioren en de dames 25% en voor de jeugdleden 10%. Deze korting wordt bij de incasso verrekend. Wellicht ten overvloede: de nieuwe leden en de leden die vorig seizoen niet-spelend waren, betalen de volledige contributie.   

   Wij hopen dat een ieder zorg draagt voor voldoende saldo op de aangegeven bankrekening. Dat zou de penningmeester heel veel werk besparen!

   Ooievaarspas
  Leden waarvan wij aannemen dat zij over een geldige ooievaarspas beschikken, worden bij deze incasso nog  buiten beschouwing gelaten. Zij hebben tot 1 oktober a.s. de gelegenheid om zich met de ooievaarspas te melden bij Leny Baak (06 12077167). Met een magneetstriplezer wordt de ooievaarspas dan digitaal uitgelezen.

  De hier bedoelde leden die zich niet melden om hun ooievaarspas te laten scannen, kunnen erop rekenen dat in de maand oktober bij hen de contributie gaat worden geïncasseerd.

  Voor nadere informatie:

  Leen den Dulk

  06-44154987