• Uitstel Algemene Ledenvergadering.

   

  Het bestuur heeft besloten om de Algemene Ledenvergadering (ALV) die meestal in de maand november wordt gehouden, uit te stellen in verband met de op dit moment geldende COVID 19 regelgeving. 

  Dankzij de tijdelijke Corona-spoedwet is echter uitstel mogelijk, ondanks dat onze statuten voorschrijven dat deze uiterlijk op 31 december dient plaats te vinden. Op dit moment is uitstel van vier maanden mogelijk na 31 december. 

  Het bestuur zal zodra de COVID-regels het houden van een ALV mogelijk maken een vergaderdatum bekend maken.

  Namens het bestuur

  Marien de Jong